Pytania i odpowiedzi

Dlaczego KIR udostępnił bankom i SKOK-om to narzędzie dopiero teraz, skoro problem z uzyskiwaniem informacji przez spadkobierców był znany już od dawna?

Jaką funkcję pełni KIR w pozyskiwaniu informacji dla spadkobierców?

Co to jest Ognivo?

Czy usługa jest płatna?

Czy usługa nie będzie polem do nadużyć, np. uzyskanie informacji przez osoby nieuprawnione?

Czy bank lub SKOK może udostępnić informacje o rachunku innemu bankowi/SKOK-owi bez otrzymania przez ten drugi podmiot stosownego upoważnienia?

Czy za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić, w których bankach i SKOK-ach znajdują się uśpione rachunki firmowe?

Czy informacje pozyskane za pośrednictwem Centralnej informacji o rachunkach dotyczą wyłącznie rachunków osobistych, tj. oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy także innych produktów bankowych, takich jak jednostki funduszy inwestycyjnych, rachunki maklerskie?

Czy korzystanie z Centralnej informacji jest obligatoryjne dla banków i SKOK-ów?

Dlaczego zbiorcza informacja obejmuje wyłącznie informacje na temat tego, czy rachunek istnieje, ale już nie dowiemy się, jaki to rachunek i jakie jest jego saldo?

Czy wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w banku/SKOK-u, którego jest klientem, czy może udać się do dowolnego banku/SKOK-u?

Jakimi dokumentami musi posługiwać się wnioskodawca, żeby otrzymać informacje o rachunkach?

Jak dokładnie działa Centralna informacja o rachunkach?

Co to jest Centralna informacja o rachunkach?

Czy odpowiedzi z Centralnej informacji dotyczą rachunków obecnie prowadzonych, czy np. prowadzonych na dzień śmierci spadkodawcy?