Czym jest Ognivo?

Centralna informacja o rachunkach funkcjonuje w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest KIR. Ognivo to unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Aplikacja powstała jako narzędzie do wymiany informacji o rozliczeniach międzybankowych i obsługi reklamacji związanych z tymi rozliczeniami. Ognivo służy m.in. sprawnemu przenoszeniu rachunków z banku do banku.

Za pośrednictwem systemu Ognivo z bankami komunikują się wyłącznie uprawnione podmioty. Aplikacja zbudowana jest z odrębnych usług realizujących różne funkcje i dopasowanych do rodzaju uczestnika i jego potrzeb. Każdy uczestnik ma dostęp tylko do takich informacji, które są niezbędne do wykonywania jego czynności i do pozyskania których jest uprawniony.