Projekty wniosków

Projekty wniosków opracowane przez Związek Banków Polskich do obsługi klientów w zakresie Centralnej informacji:

Wzór Wniosku o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku zbiorczej informacji o rachunkach

Wzór Wniosku o udzielenie podmiotowi uprawnionemu zbiorczej informacji o rachunkach

Plik w formacie PDF

Wzór Wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków zbiorczej informacji o jej rachunkach