Wzory wniosków

Wnioski opracowane przez Związek Banków Polskich do obsługi klientów w zakresie Centralnej informacji:

Wzór Wniosku o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku zbiorczej informacji o rachunkach

Wzór Wniosku o udzielenie podmiotowi uprawnionemu zbiorczej informacji o rachunkach

Wzór Wniosku o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków zbiorczej informacji o jej rachunkach

Wzór wniosku o udzielenie zarządcy sukcesyjnemu zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz SKOK