Jaką funkcję pełni KIR w pozyskiwaniu informacji?

KIR, jako podmiot prowadzący Centralną informację, tworząc zbiorczą informację, działa wyłącznie w zaufaniu do danych zawartych w odpowiedziach przesłanych do Centralnej informacji przez banki i SKOK-i. Podanie przez bank lub SKOK w odpowiedzi błędnych danych może prowadzić do utworzenia i przesłania nieprawidłowej zbiorczej informacji z Centralnej informacji.

KIR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia zbiorczej informacji z Centralnej informacji zawierającej nieprawdziwe, nieaktualne, nieścisłe lub niepełne dane – jeżeli sporządzenie nieprawidłowej zbiorczej informacji zostało spowodowane przyczynami nieleżącymi po stronie KIR.

KIR, jako izba rozliczeniowa, o której mowa w art. 67 Prawa bankowego, zgodnie z art. 92bb ust. 2 Prawa bankowego, jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do prowadzenia Centralnej informacji o rachunkach. Centralna informacja działa w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest KIR. Więcej informacji na www.kir.pl.