Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw jest dostępna w Dzienniku Ustaw  RP 2015 r., poz. 1864, a także poniżej: