Pytania i odpowiedzi

Co to jest Centralna informacja o rachunkach?

Jak dokładnie działa Centralna informacja o rachunkach?

Jakimi dokumentami musi posługiwać się wnioskodawca, żeby otrzymać informacje o rachunkach?

Czy wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w banku/SKOK-u, którego jest klientem, czy może udać się do dowolnego banku/SKOK-u?

Dlaczego zbiorcza informacja obejmuje wyłącznie informacje na temat tego, czy rachunek istnieje, ale już nie dowiemy się, jaki to rachunek i jakie jest jego saldo?

Czy korzystanie z Centralnej informacji jest obligatoryjne dla banków i SKOK-ów?

Czy informacje pozyskane za pośrednictwem Centralnej informacji o rachunkach dotyczą wyłącznie rachunków osobistych, tj. oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy także innych produktów bankowych, takich jak jednostki funduszy inwestycyjnych, rachunki maklerskie?

Czy za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić, w których bankach i SKOK-ach znajdują się uśpione rachunki firmowe?

Czy bank lub SKOK może udostępnić informacje o rachunku innemu bankowi/SKOK-owi bez otrzymania przez ten drugi podmiot stosownego upoważnienia?

Czy usługa nie będzie polem do nadużyć, np. uzyskanie informacji przez osoby nieuprawnione?

Czy usługa jest płatna?

Co to jest Ognivo?

Jaką funkcję pełni KIR w pozyskiwaniu informacji dla spadkobierców?

Dlaczego KIR udostępnił bankom i SKOK-om to narzędzie dopiero teraz, skoro problem z uzyskiwaniem informacji przez spadkobierców był znany już od dawna?

Czy odpowiedzi z Centralnej informacji dotyczą rachunków obecnie prowadzonych, czy np. prowadzonych na dzień śmierci spadkodawcy?

Do jakich rachunków może mieć dostęp zarządca sukcesyjny?